ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι διαστάσεις του φρεατίου και του θαλάμου αλλά και ο αριθμός ατόμων που μπορεί να εξυπηρετεί ο εκάστοτε ανελκυστήρας.

ΔΙΑΣΤΑΣΟΛΟΓΙΟ

ATOMA ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ
ΦΟΡΤΙΟ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΟΦΕΛΙΜΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΘΑΛΑΜΟΥ
ΜΕΓΙΣΤΗ ΟΦΕΛΙΜΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΘΑΛΑΜΟΥ
1 100 0,28m² 0,37m²
2 130 0,49m² 0,58m²
3 225 0,60m² 0,70m²
4 300 0,79m² 0,90m²
5 375 0,98m² 1,10m²
6 450 1,17m² 1,30m²
7 525 1,31m² 1,45m²
8 600 1,45m² 1,60m²
9 675 1,59m² 1,75m²
10 750 1,73m² 1,90m²

Βάθος Φρεατίου: 1,40 μέτρα.

Ύψος Φρεατίου: 3,60 μέτρα.

Άνοιγμα Φρεατίου (κούφωμα μπετού) :
1,05 μέτρα σε πλάτος και 2,20 μέτρα σε ύψος.


ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ

Συνήθως, το μηχανοστάσιο βρίσκεται στο κάτω μέρος της οικοδομής,αλλά μπορεί να φτιαχτεί και στο επάνω μέρος της οικοδομής (δώμα).
  • Η επιφάνεια του μηχανοστασίου ξεκινάει από 2x1,5 έως και 2x2 μέτρα.
  • Το μηχανοστάσιο θα πρέπει να φέρει δικό του φωτισμό και ρευματοδότη 220 Volt.
  • Η πόρτα του μηχανοστασίου θα πρέπει να ανοίγει προς τα έξω να φέρει περσίδες εξαερισμού και κλειδαριά "πανικού".
  • Οι διαστάσεις της πόρτας του μηχανοστασίου θα πρέπει να είναι 0,8 μέτρα πλάτος και 1,8 μέτρα ύψος κατ` ελάχιστον.