ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Όταν ο ανελκυστήρας είναι σταματημένος με τα Φώτα του θαλάμου και τα ενδεικτικά κατειλημμένος μόνιμα αναμμένα τότε μπορούμε να ελέγξουμε μερικά πράγματα ώστε να επαναθέσουμε τον ανελκυστήρα σε λειτουργία:
Ενδεικτική λυχνία αυτόματου
Όταν είναι αναμμένη η ενδεικτική λυχνία (1) τότε ο αυτόματος είναι πεσμένος και πρέπει να πατήσετε το κομβίο του θερμικού (2) προς τα μέσα και αν δεν σβύσει η ενδεικτική λυχνία τότε θα πρέπει να πατήσετε το κομβίο του ρελέ διαρροής (3) προς τα μέσα
ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΦΟΡΑ.
Τότε σβύνει η ενδεικτική λυχνία, ο αυτόματος τίθεται σε θέση λειτουργίας και ο ανελκυστήρας επαναλειτουργεί.
2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
Ελέγχουμε τις ασφάλειες στον γενικό διακόπτη κινήσεως καθώς και τις αντίστοιχες του ανελκυστήρα στον πίνακα κοινοχρήστων αν είναι καμμένες (όταν είναι καμμένες έχει πεταχτεί το ενδεικτικό καψούλι απο την ασφάλεια).αν βρούμε κάποια καμμένη την αλλάζουμε και ελέγχουμε πάλι τον αυτόματο.
3.ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ STOP ΚΑΙ ΣΠΑΣΤΟΥ
Ελέγχουμε το διακοπτάκι on-off που είναι μέσα στο θάλαμο μήπως είναι στη θέση off αν είναι επαναφέρουμε στην θεση on. επίσης πατάμε 2-3 φορές το αλουμίνιο που έχει το δάπεδο μόλις μπαίνουμε μήπως έχει σκαλώσει.
4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΟΡΤΩΝ
Ελέγχουμε αν η πόρτα στον όροφο που είναι ο θάλαμος κλείνει καλά αλλιώς προσπαθούμε να εντοπίσουμε το γιατί δεν κλείνει ( πολλές φορές η πόρτα δεν κλείνει επειδή μπορεί να έχει πιάσει κάποιο χαλίκι από κάτω η επειδή ο μηχανισμός που είναι από πάνω για να κλείνει την πόρτα έχει φθαρεί και πετάγεται προς τα πάνω τότε τον κατεβάζουμε για να κλείσει η πόρτα).
5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Κάποιες φορές ο ανελκυστήρας μπορεί να δουλεύει από τον θάλαμο μέσα αλλά να μην μπορούμε να τον καλέσουμε από έξω τότε καθαρίζουμε με ένα μαχαίρι το κενό που δημιουργείται όταν μπούμε μέσα στο θάλαμο μεταξύ δαπέδου θαλάμου και περιμετρικού σοβατεπιού του θαλάμου κάποιο σκουπίδι ( γόπα, κουκούτσι, χαλίκι ) κρατά το δάπεδο του θαλάμου πατημένο προς τα κάτω και δεν το αφήνει να έρθει στη θέση του.
   

Βλάβες συμβατικού ανελκυστήρα

Επεξηγήσεις Σχήματος :
1.Ενδεικτική λυχνία αυτομάτου.
2. Κομβίο θερμικό
3. Κομβίο ρελέ διαρροής