Η Τεχνική Εταιρία "ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ" με διακριτικό τίτλο CHAMPION - LIFT εδρεύει στην Άνω Ηλιούπολη και είναι ή δεύτερη γενιά της αντιστοίχου ομωνύμου εταιρίας η οποία είχε ιδρυθεί το 1971, έχει δε όπως η προηγούμενη το ίδιο αντικείμενο εργασιών την Μελέτη, Εγκατάσταση, Συντήρηση και Επισκευή παντός τύπου Ανελκυστήρα.

Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή καθώς και τηνανακαίνιση του ως προς την εμφάνιση (θαλάμου) αλλά και ως προς τηλειτουργικότητα ( Πίνακες VVVF, Απεγκλωβισμός) σε παλιάς τεχνολογίας Ανελκυστήρες.
Επισκεφτείτε μας στο νέο μας γραφείο για να σας λύσουμε η να σας βοηθήσουμε σε οποιοδήποτε πρόβλημα έχετε με τον ανελκυστήρα σας.

 

Προφίλ